When modern technology meets modern knowledge .

Učenici II razreda naše škole su u okviru predmeta design and technology, zajedno sa prof.Nejirom Mulahmetović, radili na cisco whiteboard touch screen u okviru vježbe "idea development". Ističemo da priliku za rad na cisco whiteboard touch screen imaju profesori i učenici naše škole. Učenici će u daljem radu sve više koristiti ovaj pristup u okviru Cambridge i Kantonalnih predmeta što značajno doprinosi razvoju njihovih digitalnih kompetencija.