Pripremna nastava u toku

5 januara 2021.godine u našoj školi, održano je pristupno testiranje učenika 9.razreda za besplatnu nastavu iz matematike i engleskog jezika. Nakon sumiranja rezultata, učenici će se klasificirati u grupe, a početak nastave predviđen je za 11.01.2021., o čemu će učenici biti obaviješteni. Ukupan broj učenika koji je pristupio testiranju je 51. Dragi učenici, želimo vam sretan početak pripremne nastave za eksternu maturu !