Psihologija, As Level Psychology

Upoznavanje učenika sa osnovnim psihološkim pojmovima i naučnim objašnjenjima svih psihičkih procesa kod čovjeka, sa ciljem razumijevanja ponašanja, uz korištenje njima bliskih i razumljivih praktičnih primjera iz svakodnevnog života.