Internacionalna Gimnazija SEDEF
Internacionalna Gimnazija SEDEF is a 4-year-lasting gymnasium with two domains for students to choose: a Information and Communication Technologies (ICT) domain as well as Visual Communication and Design (VCD) domain. Besides the possibility for the graduating students of this high school to acquire high school professional qualifications with the title high-school graduate degree referring to one of the two specific domains, they are offered to attend Cambridge IGCSE and Cambridge A/AS Level programmes and thus they can pass international exams and get Cambridge high school degree as well.
Internacionalna Gimnazija SEDEF

Latest post

Featured Video

Internacionalna Gimnazija SEDEF

Svjesni potrebe da savremeno obrazovanje mora ići u korak sa trendovima koji vladaju na tržištu rada, želja osnivača bila je da uspostavi srednju školu koja će istovremeno mladima..

Our Blog

Priprema za izradu maturskih radova

Priprema za izradu maturskih radova 16.12.2020.godine na času Odjeljenske zajednice IV-tih razred

Javni poziv za prijavu na konkurs

JAVNI POZIV za prijavu na konkurs za najbolje literarne radove učenika srednjih škola Javna ustan

ZAVNOBIH i politika odbrane Bosne i Hercegovine u odnosu na rezultate Dejtonskog sporazuma

Učenice naše škole Meliha Stočević i Safija Džeko, su 15.12.2020.godine imale priliku volontirati

Pages