VKD - Izborno područje vizuelnih komunikacija i dizajna omogućit će učenicima fundamentalno razumjevanje savremenih koncepata vizuelnih komunikacija i njihove relevantnosti na tržištu rada. Zasniva se na osnovnim principima dizajna i potrebnim kompjuterskim vještinama kako bi učenici bili osposobljeni da kreiraju proizvod u različitim medijima tj. štampi, web-u ili videu itd.  Predmeti koji će se izučavati osmišljeni su na način da kod učenika razviju kreativnost, a pri tome da im omoguće sticanje neophodnog znanja, vještina i kompetencija neophodnih za nastavak obrazovanja ili profesionalnu karijeru u polju vizuelnih komunikacija.  
Nakon uspješnog završetka obrazovanja u izbornom području VKD, učenici će biti osposobljeni da:

  •  predstave i uporede određena umjetnička djela (desktop publishing, slide shows, reklame, video);
  •  promatraju i analiziraju vizuelni svijet, senzitivitet i ličnu ekspresiju i imaginaciju;
  •  demonstriraju razumjevanje načela izrade makete, modela i prototipa definisanih digitalnim kodom, a s pomoću savremenih alata za modeliranje i proizvodnju;
  •  demonstriraju razumjevanje 3D koncepta modeliranja pomoću digitalnog koda;
  •  primjene digitalne medije u kreiranju vizuelnih komunikacija;
  •  planiraju i konstruišu web projekat itd.

Nastavni plan i program

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.