Radovi učenika

Mi smo škola koja teži ka razvoju produktivnog znanja, te aktivno izučavamo razvoj i trendova  privrede i društva Bosne i Hercegovine. Naši učenici u okviru predmeta Digitalni dizajn, koristeći program Adobe Illustrator, pozabavili su se konceptom re-brendinga odnosno re-dizajna loga 387 kompanija. Ponosni smo na njihove prve vježbe.