Rad učenika Ensara Vujićija

BOSNA I HERCEGOVINA

Sakrivena zaštićena uspavana između prkosnih planina

Počiva ona još iz velikih davnina

Krajolik začaran ljepotama beskonačnim

Simbolišu je gradovi i proplanci mnogi

Historija njena počinje još od starih dana

Uvijek bijaše nestvarna i neprekidna

Od Humačke ploče do Sahat kule

pa do džamije Careve

od Kulina bana

sve do Huseina Gradaščevića kapetana.

Obilježava je njena zastava žuto plava

Dok stećak heroja nepomično spava

Besprijekorne i beskonačne šume njene

Zaista su za dušu smirenje

Sarajevo grad glavni

Kao srce ljudsko nalazi se u sredini

Živjeti će vječno i dugo ona

Sve dok bude naroda dobroga

Rijeke njene teći će vječno

Kao što most u Mostaru stoji

imućno Plavo more Neumsko

Trajaće duže nego carstvo Rimsko

Pa šta više o njenoj ljepoti reći

Pa se poslije ne ureći

Ma koliko god stihova se napisalo

Opet je i suviše da bi ovu zemlju opisalo.

 

 

Napisao: Ensar Vujić, I razred IGS