Internacionalnu Gimnaziju Sedef osnovala je Fondacija za razvoj i obrazovanje Sarajevo. Škola djeluje u okviru Internacionalnog Univerziteta Sarajevo i nudi inovativne metode usvajanja znanja s naglaskom na akademsko učenje. Učionice i prostorije za učenje su savremeno opremljene, s naglaskom na usvajanje praktičnog znanja uz mentorstvo stručnog osoblja.

Dio smo Cambridge međunarodnih škola, ponosimo se inovativnim pristupom koji kombinuje zahtjeve internacionalnog nastavnog plana i programa sa kantonalnim nastavnim planom i programom.

Vodeći se Cambridge -predmetnim silabusima i preporučenim šemama rada, pripremamo učenike za prestižne internacionalne ispitne kvalifikacije; IGCSE i AS/A level. Cambridge Inter-national program priprema učenike za samostalno usvajanje znanja, razvijanje akademskih vještina i cjeloživotnim učenjem koji su u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada. U toku četverogodišnjeg školovanja učenici imaju priliku da, osim obaveznih predmeta, izučavaju i predmete iz sljedećih oblasti:

  • Društvene nauke
  • Umjetnost i tehnologija
  • Informacijske i komunikacijske tehnologije.

Nakon položenih završnih ispita preporučene skupine Cambridge predmeta učenici mogu steći AICE diplomu.

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.