Naša škola u projektu “Mirovno obrazovanje”

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Catholic Relief Services i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, naša škola je učesnica u projektu “Mirovno obrazovanje”. Projekt se realizira uz podršku USAID-a i CRS, a moderatorica projekta je profesorica Selvira Mašnić koja je koautorica VODIČ-a za nastavnike srednjih škola u BIH, te će sa  učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda realizirat niz aktivnosti koje su predviđene ovim projektom

Cilj programa je da se kod učenika unaprijede stavovi, znanja i vještine za izgradnju mira i promoviranja mirovnog aktivizma u BiH. Program će također doprinijeti razvoju kritičkog mišljenja i unapređivanju socijalnih vještina. Također, tokom učešća u programu, učenici će imati priliku da uče i koriste različite tehnike aktivnog učenja, kao što su saradničko učenje, učenje kroz istraživanje i participativno učenje.

Pogledajte na koji način su su realizirali prvu aktivnost.