Cambridge Assessment International Education priprema učenike za život, pomažući im da razvijaju radoznalost i dugoročnu strast za učenjem. Kao član porodice Cambridge Assessment International Education, uskladili smo Cambridge program sa nastavnim planom i programom Bosne i Hercegovine kao i savremenim potrebama tržišta rada. U toku četverogodišnjeg školovanja učenici imaju priliku da, osim obaveznih predmeta, izučavaju dva strana jezika: prvi strani jezik je engleski dok drugi strani jezik učenici biraju između turskog i njemački jezik, kao i predmete iz sljedećih oblasti:

  • Društvene nauke
  • Umjetnost i tehnologija
  • Informacijske i komunikacijske tehnologije.

Cjelokupan Kurikulum B realizira se na engleskom jeziku, izuzev nacionalne grupe predmeta koja je na bosanskom jeziku (historija, geografija, muzička kultura, vjeronauka...). Nakon položenih završnih ispita preporučene skupine Cambridge predmeta učenici mogu steći AICE diplomu link.