Konkrus za upis učenika u 1. razred u školskoj 2018/2019. godini (II upisni rok)

Na osnovu člana 73. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 23/17) te Odluke Školskog odbora Srednje škole „MAARIF KOLEDŽ“ Sarajevo o raspisivanju konkursa za upis učenika u I razred u školskoj 2018/2019. godini, broj: 231/18 od 25.06.2018. godine,raspisuje se:

 

K O N K U R S

 

za upis učenika u I razred u školskoj 2018/2019. godini

Drugi upisni rok za školsku 2018/2019. godinu počinje od 11.7.2018. godine do 13.07.2018. godine. 

Gimnazija “MAARIF KOLEDŽ” u školsku 2018/2019. godinu upisuje 2 odjeljenja po 20 učenika.

Dokumentacija potrebna za upis u prvi razred Gimnazije “MAARIF KOLEDŽ” u školsku 2018/2019. godinu:

-        Prijava za upis (popunjava se u prostorijama Gimnazije);

-        Izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija;

-        Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta;

-        Uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII, VIII razredu osnovne škole – originalna dokumenta;

-        Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – originalna dokumenta;

-        Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje broja bodova prema kriterijumu iz Konkursa.

Dokumentacija se predaje od 11.07.2018. godine do 16.07.2018. godine od 09:00 do 16:00 sati na protokol Gimnazije “MAARIF KOLEDŽ”.

Učenici koji apliciraju putem konkursa i budu primljeni, imaju obavezu ONLINE APLICIRANJA ZA UPIS od 11.07.2018. do 13.07.2018. godine putem platforme za ONLINE UPIS: www.upis.emis.edu.ba