Fotografija kao medij

Učenici naše škole su uzeli učešće u radionici " Fotografija kao medij" , a u organizaciji Američkog kutka Sarajevo. 
Učenici su imali priliku učiti o fotografiji kao mediju, vještinama i trikovima u procesu nastanka dobre fotografije i načinima pričanja priče kroz fotografiju. 
Radionica je od posebnog značaja za naše učenike Cambridge programa - Digital media and design, gdje su učenici nadogradili svoja znanja.
Među objavljenim radovima su i radovi naših učenika. 
Radujemo se budućim radionicama!