Edukativni Hub je novi kreativni dio u  Sarajevu koji je nastao kao dio djelovanja Internacionalne Gimnazije Sedef u saradnji sa Internacionalnim Univerzitetom u Sarajevu. Svojstvenost Hub/a je da nudi novi prostor za inovacije i edukacije iz oblasti: IT-a, dizajna, menadžmenta, startup/a, projekt menadžmenta, matematike, jezičkog područja i sl. Kao takav, ima za cilj da edukuje i poveže pojedince kroz razne modele rada. Edukacije su otvorene za širu javnost, a po završetku praktičnog i teorijskig dijela, polaznici dobivaju certifikat o pohađanju edukacije. Certifikat izdaje Internacionalni Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa IUS life centrom.

Više informacija možete dobiti na email: info@igs.edu.ba ili na kontakt telefon 033 957-440.
 
 Prijavni obrazac: