CPU- Centar za politike i upravljanje

U hotelu Evropa održana je konferencija "Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo- kako dalje?