Cisco webex solutions

Edukacija nastavnika za Cisco webex solutions (cisco webex meeting and teams). Edukaciju održao g.Enes Pivić, ispred Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu.