Želite nešto više znati o historiji i razvoju programskih jezika?

Želite nešto više znati o historiji i razvoju programskih jezika? Pročitajte rad naše učenice trećeg razreda, Silme Jahić.