VKD - Izborno područje vizuelnih komunikacija i dizajna omogućit će učenicima fundamentalno razumjevanje savremenih koncepata vizuelnih komunikacija i njihove relevantnosti na tržištu rada. Zasniva se na osnovnim principima dizajna i potrebnim kompjuterskim vještinama kako bi učenici bili osposobljeni da kreiraju proizvod u različitim medijima tj. štampi, web-u ili videu itd.  Predmeti koji će se izučavati osmišljeni su na način da kod učenika razviju kreativnost, a pri tome da im omoguće sticanje neophodnog znanja, vještina i kompetencija neophodnih za nastavak obrazovanja ili profesionalnu karijeru u polju vizuelnih komunikacija.  
Nakon uspješnog završetka obrazovanja u izbornom području VKD, učenici će biti osposobljeni da:

  •  predstave i uporede određena umjetnička djela (desktop publishing, slide shows, reklame, video);
  •  promatraju i analiziraju vizuelni svijet, senzitivitet i ličnu ekspresiju i imaginaciju;
  •  demonstriraju razumjevanje načela izrade makete, modela i prototipa definisanih digitalnim kodom, a s pomoću savremenih alata za modeliranje i proizvodnju;
  •  demonstriraju razumjevanje 3D koncepta modeliranja pomoću digitalnog koda;
  •  primjene digitalne medije u kreiranju vizuelnih komunikacija;
  •  planiraju i konstruišu web projekat itd.

 

NPP za izborno područje za vizuelne komunikacije i dizajn (VKD)

Redni broj

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

RAZRED I BROJ NASTAVNIH SATI SEDMIČNO

UKUPNO MJESEČNO OPTEREĆENJE

BROJ SATI U TOKU ŠKOLSKE GODINE

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

JEZIČKO PODRUČJE

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik I književnost

4

4

3

3

16

16

12

12

140

140

105

90

2

Prvi strani jezik- Engleski jezik

3

3

3

3

12

12

12

12

105

105

105

90

3

Drugi strani jezik- Turski/ Njemački jezik

2

2

2

2

8

8

8

8

70

70

70

60

DRUŠTVENO - UMJETNIČKO PODRUČJE

4

Historija

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

5

Historija umjetnosti

 

 

2

2

 

 

8

8

 

 

70

60

6

Geografija

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

7

Sociologija

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

70

 

8

Psihologija

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

70

 

9

Filozofija s logikom

 

 

 

3

 

 

 

12

 

 

 

90

10

Likovna forma i crtanje

 

 

3

3

 

 

12

12

 

 

105

90

11

Digitalni dizajn

 

 

 

4

 

 

 

16

 

 

 

120

PRIRODNO PODRUČJE

13

Matematika

3

3

3

3

12

12

12

12

105

105

105

90

14

Fizika

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

15

Hemija

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

16

Biologija

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

17

Informatika

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

18

Nacrtna geometrija

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

70

 

KULTURNO-ZDRAVSTVENO PODRUČJE

19

Muzička kultura

1

 

 

 

4

 

 

 

35

 

 

 

20

Likovna kultura

 

1

 

 

 

4

 

 

 

35

 

 

21

Sport

2

2

2

2

8

8

8

8

70

70

70

60

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

22

Vjeronauka

1

1

1

1

4

4

4

4

35

35

35

30

Kultura religija

Ekonomija

UKUPNO SATI

28

28

25

26

112

112

100

104

980

980

875

780

Broj predmeta po razredima

13

13

11

10