POSJETA HISTORIJSKOM MUZEJU BIH

Održana je radionica sa učenicima i članovima novinarske sekcije Maarif Koledža u prostorijama Historijskog muzeja BiH. Učenici su u bili u pratnji i organizaciji profesora i voditelja Novinarske sekcije, Helene Moranjkić i Nejire Mulahmetović. Uloga kulture i umjetnosti o prevazilaženju kriza u društvu, je bila osnovna tema kojom su se učenici bavili, također im je predstavljen rad muzeja.
U pratnji glavnog kustosa muzeja, učenicima je predstavljena izložba " Sarajevo u ratu".