Cambridge Assessment International Education priprema učenike za život, pomažući im da razvijaju radoznalost i dugoročnu strast za učenjem.
Kao član porodice Cambridge Assessment International Education, uskladili smo Cambridge program sa nastavnim planom i programom Bosne i Hercegovine kao i savremenim potrebama tržišta rada.
U toku četverogodišnjeg školovanja učenici imaju priliku da, osim obaveznih predmeta, izučavaju i predmete iz sljedećih oblasti:

  •  Društvene nauke (poslovne studije, ekonomija),
  •  Umjetnost i tehnologija (umjetnost i dizajn, dizajn i tehnologija).
  •  Informacijske i komunikacijske tehnologije (informatika i informacijske i  komunikacijske tehnologije – ICT)

Cjelokupan Kurikulum B realizira se na engleskom jeziku, izuzev nacionalne grupe predmeta koja je na bosanskom jeziku (historija, geografija, muzička kultura, islamska vjeronauka...).
Nakon položenih završnih ispita Cambridge programa učenici stiču Cambridge Assessment International Education diplomu.