IKT - Izborno područje za informacione i komunikacione tehnologije omogućit će učenicima da razviju logički način razmišljanja i stvaralačke sposobnosti u odabiru i pravljenju algoritama pisanim na programskim jezicima viših nivoa. Učenici će steći vještine neophodne za praktičnu i samostalnu izradu složenijih programa.
Nakon uspješnog završetka obrazovanja u izbornom području IKT, učenici će biti osposobljeni da:

  •  primjenjuju različite vrste IKT usluga, uređaja i medija;
  •  procjenjuju važnost korištenja IKT-a u svakodnevnom životu;
  •  procjenjuju hardver i protokole za umrežavanje računarskih sistema;
  •  upotrebljavaju softver za obradu teksta, tabelarni proračun i prezentacije;
  •  rješavaju probleme upotrebom programskog jezika;
  •  primjenjuju digitalne tehnologije pri učenju itd.

 

NPP za izborno područje Informacione i komunikacione tehnologije (IKT)

Redni broj

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

RAZRED I BROJ NASTAVNIH SATI SEDMIČNO

UKUPNO MJESEČNO OPTEREĆENJE

BROJ SATI U TOKU ŠKOLSKE GODINE

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

JEZIČKO PODRUČJE

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

4

4

3

3

16

16

12

12

140

140

105

90

2

Prvi strani jezik- Engleski jezik

3

3

3

3

12

12

12

12

105

105

105

90

3

Drugi strani jezik- Turski/ Njemački jezik

2

2

2

2

8

8

8

8

70

70

70

60

DRUŠTVENO PODRUČJE

4

Historija

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

5

Geografija

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

6

Sociologija

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

70

 

7

Psihologija

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

70

 

8

Filozofija s logikom

 

 

 

3

 

 

 

12

 

 

 

90

PRIRODNO PODRUČJE

9

Matematika

3

3

3

3

12

12

12

12

105

105

105

90

10

Fizika

2

2

3

3

8

8

12

12

70

70

105

90

11

Hemija

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

12

Biologija

2

2

 

 

8

8

 

 

70

70

 

 

13

Informatika

2

2

3

3

8

8

12

12

70

70

105

90

14

Napredna informatika -programiranje

 

 

4

4

 

 

16

16

 

 

140

120

15

Nacrtna geometrija

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

70

 

KULTURNO-ZDRAVSTVENO PODRUČJE

17

Muzička kultura

1

 

 

 

4

 

 

 

35

 

 

 

18

Likovna kultura

 

1

 

 

 

4

 

 

 

35

 

 

19

Sport

2

2

2

2

8

8

8

8

70

70

70

60

IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

20

Vjeronauka

1

1

1

1

4

4

4

4

35

35

35

30

Kultura religija

Ekonomija

UKUPNO SATI

28

28

30

27

112

112

120

108

980

980

1050

810

Broj predmeta po razredima

13

13

12

10